Kilka liczb:

Kilka liczb:
Popularność naszej strony ma stałą tendencję wzrostową. Codzienna liczba “wejść na stronę” wynosi od 250 do 486 ( nie licząc  “odwiedzin strony”). W okresie ostatnich 7 dni ta liczba wyniosła 2 874 , w okresie ostatnich 30 dni 11 135 a w trakcie 365 dni 85 718 wejść na stronę.
Razem  “wejścia i odwiedziny strony” w okresie ostatnich 365 dni wyniosły 303 222.

About Marek Giziński

W SKT "W Siną Dal" byłem od XI 1969 do VI 1974 r. Studiowałem wówczas w UŁ na Wydziale M-F-Ch kierunek fizyka, specjalizacja fizyka teoretyczna.W Klubie byłem szefem sekcji "Propagandy i informacji" - dzisiaj - Dział Marketingu i Reklamy a w okresie 1973-74 przewod.Komisji Turystyki i Sportu przy Radzie Uczelnianej ZSP / SZSP.

Comments are closed.