Lewin Kłodzki – konkursy…

Lewin Kłodzki – konkursy…

Pozdrowienia i ukłony dla uczestniczek i uczestników PZD SKT UŁ*

W programie naszego PIERWSZEGO ZŁAZU DINOZAURÓW jest zaplanowanych kilka konkursów np. na:

– najbardziej rozśpiewany pokój – mamy pokoje 2 osobowe ale może wziąć udział Zespół Pokojowy a nawet chór;

– słowo pisane fraszką ( nie mylić z flaszką) ,limerykiem lub trzynastozgłoskowcem powiązane z naszym Pierwszym Złazem Dinozaurów;

– Word Press Foto SKT UŁ 1965-1975 r.;

gęstość** i ciężar właściwy*** naszych prac magisterski.

Jeden z tych konkursów ma konieczny wymóg. Otóż w “Konkursie na gęstość i ciężar właściwy pracy magisterskiej” należy zgłosić oryginalny egzemplarz swojej pracy.W poprzednim roku ogromne emocje wywołał konkurs na śpiewnik turystyczny. Wygrała go Ala Michalska-Cieplucha ( własnoręcznie przepisane kilkaset tekstów piosenek !).Mam nadzieję ,że porównanie „gęstości i …” naszych prac magisterskich spowoduje jeszcze większe zainteresowanie i chęć szlachetnego zwycięstwa. Korzystając z okazji, że uczestnikami Pierwszego Złazu Dinozaurów będzie kilka osób posiadających tytuł prof. dr hab., to w ich ręce powierzymy im rozstrzygnięcie tego konkursu a nagrodą będzie nieodpieczętowana butelka dobrego ( 40 i więcej % ) rumu!.Brak zgłoszenia swojej pracy magisterskiej będzie zinterpretowany przez Szanowną Komisję Profesorską jako chęć ukrycia niesamodzielności pracy a nawet spowoduje domniemanie, że praca takiej osoby jest parszywym plagiatem!Dla wagi sprawy i uczczenia 100 Lecia Niepodległości Naszego Państwa proszę Was o spontaniczny i 100% – owy ( 100% wydajności na 100 lat niepodległości !) udział w tym konkursie.Osoby , które do tej pory nie oddały swojej pracy promotorom mają okazję do przedstawienia jej konspektu do Szanownej Komisji Profesorskiej. Pozostający w nadziei

                                                                                                                         mgr Marek Giziński.

* PZD SKT UŁ – Pierwszy Złaz Dinozaurów SKT UŁ.

** W przypadku substancji niejednorodnych gęstość nie jest stała w przestrzeni i określana jest dla każdego punktu z osobna; kg/m³
***Ciężar właściwy γ – stosunek ciężaru ciała do jego objętości. Z definicji wynika zależność ciężaru właściwego od gęstości danego ciała:W odróżnieniu od gęstości, ciężar właściwy zależy też od siły ciążenia, czyli w warunkach nieważkości wynosi zero (podobnie jak ciężar), podczas gdy gęstość pozostaje taka sama (podobnie jak masa).

About Marek Giziński

W SKT "W Siną Dal" byłem od XI 1969 do VI 1974 r. Studiowałem wówczas w UŁ na Wydziale M-F-Ch kierunek fizyka, specjalizacja fizyka teoretyczna.W Klubie byłem szefem sekcji "Propagandy i informacji" - dzisiaj - Dział Marketingu i Reklamy a w okresie 1973-74 przewod.Komisji Turystyki i Sportu przy Radzie Uczelnianej ZSP / SZSP.

Comments are closed.