Jurek Drygalski umarł 05-09-2018 roku

Jurek Drygalski umarł 05-09-2018 roku

Jurek był wspaniałym kolegą.

                             Odszedł na wieczną wędrówkę zostawiając nam jedynie dobre wspomnienia o sobie.

W swoim życiu zdobył różnorodne i wielostronne doświadczenia. Był pracownikiem naukowym, urzędnikiem rządowym wysokiego szczebla, menedżerem funduszy inwestycyjnych, prywatnym przedsiębiorcą, działaczem społecznym i politycznym. Posiadał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Studiował Ekonometrię i Filozofię na Uniwersytecie Łódzkiem łącząc studia z działalnością w turystyce i kulturze studenckiej. W okresie 1971-1972 był aktywnym członkiem władz SKT ZSP „W Siną Dal” przy UŁ. W latach 1974-1990 pracował na UŁ – pełniąc różne funkcje od asystenta do adiunkta. Wspólnie z Jackiem Kwaśniewskim – obronił „nieprawomyślną” pracę doktorską n.t. „Nierealnego socjalizmu”.

W latach 1990 –tych aktywnie uczestniczył w polskiej transformacji pełniąc szereg funkcji: Doradcy w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń własnościowych, Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa-Książka – Ruch”, Vice Ministra Przekształceń Własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Od 1978 związany byłem ze środowiskiem KOR, głównie w Łodzi. Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”, m. innymi współtworzył struktury Związku na UŁ i w Regionie. Był internowany. W stanie wojennym, m. innymi współtworzył podziemną Uczelnianą Komisję Koordynacyjną „S” na UŁ, współpracował z podziemną Regionalną Komisją Wykonawczą w Łodzi, był autorem wielu tekstów w podziemnej prasie . W końcu lat 80-tch, współtworzył Łódzkie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych, był V-ce Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Łodzi, w latach 1990-1991 był radnym Miasta Łodzi, a w okresie 1995-2001 członkiem Unii Wolności.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Na podstawie http://www.jerzydrygalski.pl/o-mnie/

skrótu dokonał Marek Giziński.

Po otrzymaniu informacji o uroczystości żałobnej poinformuję niezwłocznie.

About Marek Giziński

W SKT "W Siną Dal" byłem od XI 1969 do VI 1974 r. Studiowałem wówczas w UŁ na Wydziale M-F-Ch kierunek fizyka, specjalizacja fizyka teoretyczna.W Klubie byłem szefem sekcji "Propagandy i informacji" - dzisiaj - Dział Marketingu i Reklamy a w okresie 1973-74 przewod.Komisji Turystyki i Sportu przy Radzie Uczelnianej ZSP / SZSP.

Comments are closed.