Monthly Archives: wrzesień 2017

Piękne miejsce blisko Łodzi:

Piękne miejsce blisko Łodzi:

 

                                                        Dzisiaj ubezpieczyłem.

Z powodu zainteresowania kilku osób podaję podstawowy przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia:
W ramach umowy ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte karpie i pstrągi w poszczególnych stadiach ich chowu poczynając od stadium wylęgu, w obiektach hodowlanych (stawowych) prowadzonych zgodnie z zasadami i wymaganiami gospodarki rybackiej.
Zakres ubezpieczenia :
Na podstawie umowy ubezpieczenia, zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w następstwie zatrucia lub uduszenia ryb, ich ucieczki lub niedoboru wody.
                   Można wprowadzić do zakresu ochrony także dodatkowe-wynegocjowane ryzyka ubezpieczeniowe zaakceptowane przez firmę ubezpieczeniową.