Zdjęcia ze zbiorów Zosi Zielińskiej 1968-72r. i inne :