Studencki Klub Turystyczny “W Siną Dal”

Historia władz:

 • 2 grudnia 1965 r.
  studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego powołują SKT “W Siną Dal”.
 • grudzień 1965 – wrzesień 1967.
  SKT wybiera do pełnienia funkcji Prezesa, studenta ówczesnego IV roku ekonomii, Bogusława Tylusa (Czarka). W tym czasie funkcję v-ce Prezesów pełnią:

  • Kamil Bakowski – Wydział Ekonomii,
  • Kazimierz Krajewski – Wydział Geografii,
  • Antoni Rutka – Wydział Socjologii,
  • Bogumił Pijanowski – Wydział Pedagogiki,
  • Janusz Keller – Wydział Matematyki.
 • wrzesień – grudzień 1967 r.
  Funkcję Prezesa w SKT obejmują Bogumił Pijanowski i Janusz Keller.
 • grudzień 1967 r. – grudzień 1969 r.
  Prezesem zostaje Zbigniew Binderman, student IV roku matematyki, funkcję v-ce Prezesa pełni Jerzy Mikołajczak student chemii, sekretarzem jest Jacek Ciesielski (student filologii polskiej).
  W tym czasie Zarząd często się zmienia. Działają miedzy innymi: Wiesława Pasek (Poreda), Krystyna Kraszkiewicz, Jerzy Tyc.
  Aktywnymi członkami Klubu są Krystyna Kraszkiewicz (†), Anna Pruska, Ewa Augustyniak, Ryszard Bonisławski, Bogdan Koszela, Jerzy Gross, Stefan Olszewski, Marek Kuliński i wielu, wielu innych.W rajdach i imprezach Klubu uczestniczy w tym czasie tysiące osób. Obecność prof. Andrzeja Nadolskiego dodaje Świetności Klubowi. Klub funkcjonuje przy ul. Jaracza 7, jako jednostka przy RU ZSP oraz jako Koło PTTK przy RO ZSP.
 • lata 60-te
  Aktywnymi działaczami z lat 60-tych są: Andrzej Rengwalski (czyli Bubu) z wydziału prawa i Janusz Wortolec (pseudonim Krwawy Wasyl) z wydziału ekonomii oraz Krystyna Kraszkiewicz (†).
 • grudzień 1969 r. – styczeń 1971 r.
  Prezesem zostaje Jerzy Tyc, student germanistyki, v-ce Prezesem Małgorzata Zdankiewicz, funkcję sekretarza pełni Ryszard Bonisławski, skarbnikiem jest Jerzy Drygalski, szefową propagandy – Magdalena Ratajczak, szefową sekcji wycieczek sobotnio-niedzielnych – Zofia Zielińska, szefem sekcji kajakowej – Eugeniusz Strzelczyk .
 • 1971 – 1972
  Funkcję Prezesa pełni Urszula Stachurska, funkcję v-ce Prezesów Alicja Michalska i Jerzy Drygalski. Skarbnikiem jest Hanna Lazarek, a sekretarzem Piotr Doniec.

  Członkowie: Jacek Doniec, Lech Kwiecień, Paweł Kapituła, Marek Giziński, Jacek Kuciński. Wysoką aktywność prezentują: Małgorzata Zdankiewicz, Maria Bamberger, Ewa Piasecka, Janusz Pasik. (Dane zgodne ze sprawozdaniem Walnego zebrania Oddziału PTTK 1971-1972).
 • 1972
  Funkcję Prezesa pełni Janusz Pasik, v-ce Paweł Kapituła, sekretarz Elżbieta Michalak, skarbnik Ewa Piasecka.
 • 1973. Funkcję Prezesa pełni  Lech Kwiecień.
 • 1974. Funkcję Prezesa pełni Janusz Bilczyński.
 • 1975. Funkcję Prezesa pełni Marek Chmielewski.
 • 1976-78. Funkcję Prezesa pełni Wiktor Sawiuk, v-ce Jolanta Kowalska, Halina Kowalska.
 • 1978-79. Funkcję Prezesa pełni Jacek Lesiów.
 • 1980. Funkcję Prezesa pełni Maryla Gruszecka, v-ce Wiesiu Ziarkowski, Jacek Rybski.
 • 1981-82. Funkcję Prezesa pełni Wiesiu Ziarkowski.
 • 1983. Funkcję Prezesa pełni Marek Górski, v-ce Wiesiu Ziarkowski.
 • 1983-86. Funkcję Prezesa pełni Anna Małgorzata Małagocka, v-ce Wiesiu Ziarkowski.
 • 1986. Funkcję Prezesa pełni Bolo Wojciechowski, v-ce Jadwiga Gołota.
 • 1989-90. Funkcję Prezesa pełni Jarek Strumiłło.
 • 1990-92. Funkcję Prezesa pełni Radek Bania, v-ce Ania Ziarkowska.
 • 1992-93. Funkcję Prezesa pełni Marcin Ciecierski.
 • 1993-94. Funkcję Prezesa pełni Andrzej Zgrzebczyński (Puszysty).
 • 1994-95. Funkcję Prezesa pełni Lidia Wacławiak.
 • 1995-96. Funkcję Prezesa pełni Radek Bania.
 • 1996-97. Funkcję Prezesa pełni Marzena Rżanowska.

One Response

 1. Pozwoliłem sobie sprostować literówki w nazwiskach dwóch osób, “czynnych” w moich czasach – Magdy Ratajczak (obecnie Radda) i Janusza Wortolca (obecnie zamieszkały w Zielonej Górze).
  Pozdrawiam
  Piotr Gromiec