Wycieczka niedzielna do Kolumny – październik 1970 r.