GAJA-Kancelaria Ubezpieczeniowa Marka Gizińskiego :                  

                                               http://www.margiz.pl/

Strona ś.p. Jurka Drygalskiego:

                                               http://www.jerzydrygalski.pl/

Strony SKT na FB :    

                          https://www.facebook.com/skt.wsinadal.5

 i SKT grupa zamknięta:

                  https://www.facebook.com/groups/165438276842912/