Z mojej szuflady.

Odwrotnie przylepiony znaczek SZSP nie jest przypadkiem.Byłem – jak cały UŁ przeciwko połączeniu ZSP z ZMS i ZMW