Bajka i Szymon Łatkowscy plus ich wspaniałe koleżanki i koledzy Wielki Bal

i 50 Rocznicę przygotowali: