Rajd Andrzejkowy – 1971 Kielce

7 Nietypowy Rajd Adrzejkowy 1971