Zdjęcia czarno-białe są z niezidentyfikowanych imprez w tym ostatnie zdjęcie kolorowe.