Stronę współfinansowali darczyńcy :

 1. Elżbieta Michalak – Majewska;
 2. Ewa Piasecka – Kaźmierczak
 3. Paweł Kapituła
 4. Janusz Keller
 5. Marek Kuliński
 6. Stanisław Majewski
 7. Jolanta Kowalska-Sawiuk
 8. Hania Drygalska i ś.p. Jerzy Drygalski
 9. Zosia Zielińska- Piątosa
 10. Janusz Bilczyński
 11. Jacek Błaszczyk
 12. Marek Giziński
 13. ś.p. Sławomir Giziński
 14. Krzysztof Fudała
     Od 2018 roku jedynym administratorem i ponoszącym koszty utrzymania strony jestem ja – 
                                                                                                                                                             Marek Giziński
a stały nadzór techniczny sprawuje mgr Marek Tynenski.