Założyciele Klubu na pierwszych rajdach i wycieczkach 1966-1969r.

Zdjęcia z albumów Zbyszka Bindermana i Bogusia Pijanowskiego: